Altın Kaydı

(Gold clause) Enflasyonun aşındırıcı etkisinden kurtulmak için bir sözleş­mede borcun anapara ve faizinin he­saplanmasında altın değerinin ölçü alınmasını öngören kayıttır.