Altın Piyasası

(Gold market) Bir değerli maden olan al­tının alınıp satıldığı alıcı veya satıcıların bir araya geldiği fiziki veya fiziki olma­yan mekânlardır. Uluslararası ekonomik alanda altının “rezerv” statüsünde ol­ması bu piyasanın önemini artırır. Döviz krizlerinde ve savaşlar sırasında altın, ta­sarruf sahiplerinin sığınabileceği bir “gü­venli liman” (safe haven) olarak görülür, talep artışı nedeniyle fiyatı yükselir.