Altın Sikke Sistemi

(Gold species Standard) Birinci Dünya Savaşı’na kadar uygulanmış bu sistemde madeni ve kâğıt paraların ödeme gücü eşitti. Halk ödemelerini istediği şekilde kâğıt para veya altın ile yapabilirdi. Mer­kez bankaları ibraz edilen banknotları altına çevirmek ile yükümlü idi. Bu sis­tem 1920’den sonra terk edildi ve külçe altın sistemine geçildi. Sistemin gözden düşmesinin nedenlerinden en önemlisi, halkın altını tasarruf edip yastık altına saklaması ile piyasadan önemli ölçüde satın alma gücünün çekilmesiydi. Ayrıca bireylerin ihtiyat güdüsü ile altın tasar­rufuna yönelmesi merkez bankalarının dış ödemelerde kullanacakları altın re­zervlerini azaltıyordu.