Altın Standardı

(Gold standard) Bu rejimi uygulayan ülkelerde para değerinin altın karşılığı kanunla tespit edilirdi. Merkez banka­ları ibraz edilecek banknotun değerini altınla, ibraz edilecek altının değerini ise banknotla ödemeyi taahhüt ederler­di. Altın standardının başlıca üç türü, altın sikke standardı, altın külçe stan­dardı ve altın kambiyo standardıdır.