Altına Dayalı Tahviller

(Gold bonds) Ana senet ve kuponlarının değerlerinin, enflasyonun erozyo­nundan kurtulmak için altın fiyatına endekslendiği menkul değerlerdir. Bu tür menkul değerler Birinci Dünya Sa­vaşı sonrasında bazı ülkelerde görülen yüksek enflasyon dönemleri sırasında uygulama alanı bulmuştur.