Altyapı

(Infrastructure)

1- Ülkelerin haberleş­me ve ulaştırma, enerji ve sulama sis­temlerinin bütününü ifade eder. Daha geniş bir tanımda eğitim ve sağlık sis­temleri, finansal ve yasal sistemler de altyapı kapsamı altında kabul edilir. Kamu yararına kullanılan bu sermaye yatırımları olmadan ülkede mal ve hiz­met üretimi geliştirilemez.

2- Marksist terminolojide toplumlarda üretim güç­lerinin belirli gelişme düzeyine tekabül eden üretim ilişkileri altyapı olarak ad­landırılır. Altyapının, toplumsal, siyasi ve entelektüel süreçlerden oluşan üst­yapı üzerinde belirleyici etkisi vardır.