Altyapı Yatırımları

(Infrastructure investments) Mal ve hizmet üretimi yatırımlarının artması enerji, ulaştırma, haberleşme ve ileti­şim yatırımlarının tamamlanması ile mümkün olur. Altyapı yatırımlarını ge­nellikle devlet yapar. Ancak altyapı tesislerinin işletmesinin özelleştirilmesi durumunda tevsi ve modernizasyon yatırımları, devralan özel girişim tara­fından yapılır.