Ambargo

(Embargo) Bir ülkenin askeri, siya­si ve ekonomik nedenlerle bir malın serbestçe taşınmasını ithalatını veya ihracatını önleyici tedbirler almasını tanımlayan bir terimdir. Olağanüstü durumlarda uygulanan bu önlem bir devleti zor duruma düşürmek için kul­lanılır. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’ndan önce Şah İsmail yönetimi­ni zor duruma düşürmek için İran’dan gelen ipek hammaddesine ambargo uy­gulamıştı. İpek o yıllarda İran’ın önemli ihraç mallarından biriydi.