Ana Metal Sanayii

(Metallurgical industry) Maden cev­herini işleyerek, tüketim malı üreten sanayi dallarına girdi sağlayan sanayi dalıdır. Demir-çelik, alüminyum, bakır, kurşun, krom, çinko ve kalay gibi me­tallerin elde edilmesi ana metal sanayi tesislerinde yapılır. Altın, platin ve gü­müşün cevherden elde edilmesi de bu sanayi dalı kapsamındadır. Ana metal sanayine yönelen siparişlerin artması, tüketim mallarına yönelen talebin yük­selmesi ve canlanmanın başlaması ola­rak yorumlanır.