Ana Sanayi

(Key industry, main industry) Ana sa­nayi ürünün tasarımının, üretiminin ve pazarlamasının yapıldığı sanayi tesis­leridir. Bu sanayilerin hammadde, par­ça ve girdi aldıkları kuruluşlar ise yan sanayi olarak adlandırılır.