Anadolu Kaplanları

50’li yıllarda sanayi tesislerinin önem­li bir bölümü İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da kurulmuştu. 80’li ve 90’lı yıllarda ise girişimciler Eskişehir, Gaziantep, Edirne, Tekirdağ, Denizli, Çorum, Kayseri, Konya, Kahramanma­raş ve Uşak gibi Anadolu ve Trakya il­lerinde yeni sanayi tesislerini faaliyete geçirdi. Bu girişimciler “Anadolu Kap­lanları” olarak adlandırıldı. Önce bölge­sel pazarlara daha sonra ulusal pazara yönelen bu girişimciler 90’lı yıllarda ihracata da başladı. Organize sanayi bölgelerinde teşviklerden yararlanarak fabrika kuran bu sanayici kuşağının bir bölümü holdingleşti. Değişen koşullara uyum sağlayamayanlar ise varlıklarını sürdüremedi.