Anadolubank

Habaş Grubu tarafından 1997’de özel­leştirme sonrasında satın alınan özel mevduat bankasıdır. Üç şube ile işe baş­layıp 2019’da 111 şubeye ve 1642 çalışa­na ulaşmıştır.