Analık Sigortası

(Maternity insurance) Bu sigorta 5510 sayılı kanun uyarınca hizmet akdine tabi veya kendi adına ve hesabına ba­ğımsız çalışan sigortalı kadınları kapsar. Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili ra­hatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir. Sigorta kapsamındakilere analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği ve istirahatli kaldıkları dönem­deki gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Emzirme ödeneği sigortalı olma­yan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe de ödenir.