Anarko-Sendikalizm

(Anarcho-syndicalism) Sendikalizmin anarşist bir türü olup kapitalizmin tas­fiyesine odaklanan, dünya emekçilerini örgütleyerek liderlerin ve yöneticilerin olmadığı bir yapı oluşturmayı amaç­layan bir düşünce akımıdır. Toplumu yeni baştan örgütlemek amaçlarıyla oraya çıkan bu akım 1880 ile 1940 ara­sında bazı ülkelerde etkili olmuştur.