Angarya

(Forced labour) Angarya, bir ücret ödenmeden kişiye iş yaptırılmasıdır. Anayasa angaryayı şu madde ile yasak­lamıştır: “Hiç kimse zorla çalıştırıla­maz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde va­tandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğin­deki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.”