Ani Duruş

(Sudden stop) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ülke ekonomisine ilişkin siyasi veya iktisadi istikrarsızlık gibi iç­sel veya küresel likidite koşullarının da­ralması ve bulaşıcılık etkisi gibi dışsal nedenler yüzünden kısa vadeli yabancı sermaye girişlerinin aniden durması veya yabancı sermayenin kısa sürede ülkeden çıkması olarak tanımlanır. Tür­kiye ekonomisinde 1994 ve 2001 yılla­rında ani duruş olayı yaşanmıştı.