Ani Grev

(Wild strike, wild-cat strike) İşçilerin aralarında anlaşarak veya işçi sendika­sının kararı ile birdenbire ve işverene haber vermeden işi bırakmalardır. Av­rupa ülkelerinin bazılarında uygulana­bilen bu grev türü, Türkiye’de kanunsuz grev sayılarak yasaklanmıştır.