Ankara Antlaşması

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu­ğu (AET) arasında ortak üyelik statüsü kuran anlaşmadır. Türkiye bu topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959’da başvurmuş, Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te im­zalanmıştır. Anlaşma ilgili ülkelerin parlamentolarında onaylanarak 1 Ara­lık 1964’te yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği 1996’da gerçekleşmiş ancak tam üyelik görüşmeleri yıllar boyu sürdürülse de sonuçlandırılamamıştır.