Anlamsal Web

(Semantic web) İnsanlar, internette arama yaparak herhangi bir konuda bilgi sahibi olabilmektedir. Ancak bu arama süreci sırasında, farklı anahtar kelimelerle aramalar yapmak, ekrana gelen bilgileri değerlendirmek, alter­natif tanımları incelemek, tamamlayıcı ve ek bilgiler için yeni aramalar yapmak gerekmektedir. Bilgisayar bu işlemle­ri ancak bir insanın yönlendirmesi ile yapabilmektedir. İnsanların yaptığı yönlendirmeyi, bilgisayarların yapabil­mesi ancak semantik web ile mümkün olabilecektir. 2008-2020 döneminde sürdürülen çalışmalar, semantik webin tam olarak geliştirilmesini ve Web 3.0 dönemine geçilmesini sağlayamamış­tır. Web 3.0 aşamasına geçildiğinde bil­gisayarlar, bilgiyi çeşitli siteleri taraya­rak bulacak, bulguları değerlendirecek ve alternatif çözümleri karşılaştırma işlemlerini yapabilecektir.