Anne Ölüm Oranı

(Maternal mortality rate) Belirli bir dönemde, genellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar ne­deniyle meydana gelen ölüm sayısının her 100 bin canlı doğuma oranıdır. Do­ğumdan sonraki 42 gün içinde, doğum­la ilgisi olmayan bir hastalığın gebelik koşulları ile ağırlaşması ve annenin öl­mesi de bu göstergenin hesabında dik­kate alınır. Anne ölüm hızının düşmesi, sağlık personeli tarafından yaptırılan doğumların ve temel sağlık hizmetleri­ne ulaşabilen nüfusun oranlarının yük­selmesine bağlıdır.