Anti-Damping Vergisi

(Antidamping tax) Herhangi bir ülke­deki şirket, bir malın değerini ekonomik olmayan bir düzeye düşürüp, uluslararası ticaretteki pazar payını artırmak ve itha­latçı ülkedeki rakiplerini pazardan silme­yi hedeflediğinde ithalatçı ülke anti-dam­ping vergisi uygulayabilir. Bu niteliği ile söz konusu vergi, bir gümrük vergisi niteliğindedir. Fiyat düşüşünün bir dam­ping ve haksız rekabet uygulaması olup olmadığı konusunda anlaşma sağlana­madığında ihracatçı ülke, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvurabilir. DTÖ’nün bu başvuruda muhatapları şirketler değil hükümetlerdir. DTÖ, hükümetlerin ülke­deki yerli sanayinin zarar görmesi duru­munda anti-damping vergisi uygulama­sına karar verebilir. Korumacı nitelikte ve serbest rekabeti engelleyici olan vergi uygulamalarına ise izin verilmez.