Anti-Enflasyonist Politika

(Anti-inflationist policy) Hükümetlerin yükselme eğilimindeki enflasyon oran­larına karşı uyguladığı politika önlemleri demetini tanımlar. Anti-enflasyonist po­litikada zamanlama ve birbiri ile uyumlu önlemlerin bir paket halinde uygulana­bilmesi önemlidir.

Enflasyonist baskı ne kadar şiddetliyse önlemler de aynı ölçüde kapsamlı ve ağır olur. Önlemlerin para ile ilgili olanları, toplam para arzı­nın ve kredi hacminin azaltılması, rees­kont oranının yükseltilmesidir. Ekono­mi yönetimi, bütçenin denkleştirilmesi, kamu harcamalarının kısılması yolu ile toplam talebi azaltabilir ve enflasyonun hızının kesilmesine katkıda bulunabilir. Vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin artırılması ve tüketim mallarında tak­sitle satışların sınırlandırılması da antienflasyonist politika araçlarındandır. Bir zamanlar enflasyonunu düşürmek için kullanılan ücret ve fiyat denetimleri artık terkedilmiştir. Talebi kısmak yerine mal ve hizmet üretimini artıracak önlemlerin alınması da genel fiyat düzeyini düşürebilir. Anti-enflasyonist politikada zamanlama ve kapsam iyi ayarlanmadığı takdirde ekonominin durgunlaşması ih­timali de vardır.