Anti-Tröst Politika

(Antitrust policy) Piyasalarda veya belirli bir mal ve hizmet piyasasında tekelci güç kazanmış firmaların hak­sız kazançlarını önlemek için alınan önlemlerdir. ABD’de ilk anti-tröst mevzuat 1890 yılında Sherman Act ile çıkarılmıştır. Sonraki yıllarda yargı or­ganları zararlı ve yararlı tröstler ayrımı yapınca 1914’te Clayton Act çıkarılmış­tır. Batı Avrupa’da ilk anti-tröst uygu­lamalar 50’li yıllarda Batı Almanya’da görülmüştür. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun 1997’de kurulması ile rekabeti engelleyen uygulamaların denetlenme­si dönemi başlamıştır.