Aracı

(Middleman) Arz edenler ile talep eden­ler ve satıcılar ile alıcılar arasındaki pi­yasa aktörlerine aracı denir. Modern ekonomide üretici ile tüketici arasında çoğunlukla doğrudan bir ilişki bulunma­dığı için aracılar devreye girer. Kamuo­yunda adları tefeciler ile birlikte anılsa da aracılar, dağıtım ve pazarlama kanal­larında önemli bir görevi yerine getirirler.