Arpanet

(Advanced Research Projects Agency Network) 60’lı yılların sonunda ABD Savunma Bakanlığı tarafından araştır­ma kuruluşları arasındaki iletişimi ger­çekleştirmek için uygulanan bir proje­dir. Çok sayıda bilgisayar kullanıcısının birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağ­layan ilk çalışmalar 1962’de başlamıştır.

“Paket dağıtım” sisteminin geliştirilme­sinden sonra bir kullanıcı, üç bilgisayar yardımı ile üç farklı konumla iletişim sağlayabilmekteydi. Böylece ARPANET internetin öncülü olmuştu.