Artırılmış Gerçeklik

(Augmented reality: AR) Kullanıcılar, artırılmış gerçeklik cihazlarında ger­çek dünyayı bilgisayarda oluşturulmuş görüntü, ses ve diğer unsurlar ile birlik­te algılar. Artırılmış gerçeklik bu niteli­ği ile “bileşik” bir algılama sağlayan bir cihazdır. Bazı yazarlar, bu terimi “zen­ginleştirilmiş gerçeklik” olarak kullan­maktadır. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel ortamın, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdi­lerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşanılmasını sağlar. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik (virtual reality) uygulamasından fark­lıdır. Çünkü sanal gerçeklikte tamamen yapay bir ortam görüntüsü sunulmakta ve algılanmaktadır.

2016 yılında popüler olan Pokémon Go oyunu artırılmış gerçekliğin geniş kit­leler tarafından tanınmasını sağlamış­tır. Akıllı telefonlardaki GPS (Global Positioning System) uygulamalarında, kullanıcının bulunduğu yerin tespiti ve yön bulmak için pusulanın kullanıl­ması bir artırılmış gerçeklik uygulama­sıdır. Otomobil ve uçak fabrikaların­daki montaj hatlarının çalışmaları bu uygulama sayesinde daha verimli hale getirilmektedir. Artırılmış gerçekliğin giderek yaygınlaşan kullanımı gelecek yıllarda eğitimden sağlığa, pazarlama­dan petrol rafinerilerine kadar birçok alanda da yeniliklerin uygulanmasını sağlayacaktır. Bir süre sonra bu uygu­lama günlük hayatımıza da girecektir. Örneğin bir evdeki çamaşır makinesi bozulduğunda, gelen servis elemanı ba­şına taktığı artırılmış gerçeklik cihazı ile makineyi inceleyecektir. Cihazdaki bir kamera makinenin modelini ve üretildiği yılı, şirketin bulut bilişimine yollayacaktır. Elemanın, kendi gözüyle yaptığı inceleme, buluttan gelen şema, bilgi ve talimatlar ile desteklenecektir. Bozulan parçayı bulan servis elemanı dışarıdaki minibüsünde bulunan bilgi­sayar destekli tasarım cihazı ve üç bo­yutlu yazıcı ile parçayı üretecek ve bu parçanın kullanımı ile makine tekrar çalışmaya başlayacaktır.