Aşağı Mallar

(Inferior goods) “Aşağı mallar” denen düşük kaliteli ve ucuz fiyatlı malların talebi gelir seviyesi düştüğü zaman artar. Genelde gelir düştüğünde talep de gerilerken aşağı malların sürümü genişler. Bu tür malların talep eğri­si normal talep eğrisinden farklıdır.