Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım

(Bottom-up approach) Nanoteknoloji biliminden yararlanılarak, atomlar ve moleküller gibi küçük parçaları birleşti­rerek işlevsel ve daha büyük makineler oluşturmayı tanımlayan bir terimdir.