Asbest Kirliliği

(Asbestos pollution) Çimento sanayiinden ve otomobillerdeki fren balatala­rının aşınmasından kaynaklanan emis­yonların yol açtığı asbest kaynaklı hava kirliliğidir.