ASCII

(American Standart Code For Infor­mation Interchange) Dünya üzerinde standart olarak kabul edilen İngilizce harfleri tanımak için kullanılan bilgisa­yar kodları standardına verilen isimdir.