Asgari Geçim Düzeyi

(Minimum living standard) En düşük geçim düzeyidir. Tüm çalışanların ken­dini yeniden üretebilmesi, işini yapabil­mesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için zo­runlu fiziksel ihtiyaçlarını ve yaşamını insan onuruna yakışır bir biçimde devam ettirebilmesi için zorunlu sosyal gereksi­nimlerini karşılayabilecek geçim düzeyi­ni sağlayacak en düşük gider tutarıdır.