Asgari Geçim İndirimi

(Minimum living allowance) Çalışan­ların ve ailelerinin asgari geçim düzeyi olarak hesaplanan tutarın mükellefin vergi matrahından düşülmesini tanım­layan bir terimdir.