Asgari Ücret

(Minimum wage) İş kanunlarının kap­samında olsun veya olmasın işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının dü­zenlenmesi için belirlenen ücret düzeyi “asgari ücret” olarak adlandırılır. Be­lirleme Asgari Ücret Tespit Komisyo­nu aracılığıyla yapılır. Bu ücret düzeyi işçilere normal bir çalışma günü karşı­lığı olarak ödenen ve işçinin gıda, ko­nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretlerin asgari sınırıdır.