Asimov'un Robot Kanunları

(Asimov’s three laws of robotics) Fizikçi ve bilim-kurgu yazarı Isaac Asimov, ilk kez 1942 yılında yayımlanan Ben Ro­bot adlı kitaptaki Durağan Döngü adlı kısa öyküde “Robotbilimin Üç Yasası”nı açıklamıştır. Bu yasalar şunlardır:

  • Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelme­sine göz yumamaz.
  • Robotlar, Birinci Kanun’la çakışma­dığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır.
  • Robotlar, Birinci ya da İkinci Ka­nun’la çakışmadığı sürece kendi varlık­larını korumak zorundadır.

Asimov’un bu üç yasa için belirlediği sı­ralama insanların ve robotlar arasında bir sorun çıkmamasını sağlayabilecek­tir. Bu sıralama değiştirilip üçüncü yasa ikincinin yerine konduğunda işler karı­şacak, robotların kendi varlıklarını de­vam ettirmesi, emirlere uymaktan daha önemli bir hüküm haline gelecektir. Bu durumda robot verilen emirlere yalnız kendi varlığı tehlikede olmadığında uyacaktır.