Aşırı Fiyat

(Excessive price) Hâkim durumun kö­tüye kullanımı sonucunda bir ürünün ekonomik değeri ile fiyatı arasında makul olmayan düzeyde bir farklılığın bulunmasıdır. Hâkim durumdaki fir­maların aşırı fiyat uygulaması Reka­bet Kurumu Hakkındaki Kanun’un 6. maddesi kapsamında “hâkim durumun kötüye kullanılması” olarak değerlendirilebilmektedir.