Aşırı İletişim Yüklemesi

(Communication overload) Satıcı tara­fından yoğun bir bilgi sağanağına ma­ruz bırakılan tüketicinin yaşadığı kar­gaşayı tanımlayan bir terimdir.