Asit Yağmuru

(Acid rain) Esas olarak sanayi tesis­lerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerin egzoz gazlarından kaynaklanan, kükürt dioksit, sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emis­yonlarının yol açtığı asit çökelmesidir. Asit yağmuru doğal hayata zarar verir, denizlerde ve göllerde balıkların ve mikroskopik canlıların ölmesine neden olur. Özellikle kozalaklı ağaçlara zarar veren asit yağmuru taş binaların dış yü­zeylerini de aşındırır.