Assessor

(Assessor) Yeni ürünün test pazarlama­sı aşamasından önce satış potansiyeli ve tahmini satış düzeyi hakkında bilgi veren modelleme ve ölçüm sistemine verilen addır.