Asya Kaplanları

(Asian Tigers) Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan 1980 yılından sonra gösterdikleri yüksek büyüme per­formansı sayesinde “Asya Kaplanları” olarak adlandırıldı. Bu ülkelerdeki hız­lı büyüme devlet kapitalizminin özgün bir türü sayesinde gerçekleştirildi. Hız­lı büyüme ivmesinin başlıca kaynak­ları şunlardı: Devletin belirleyici rolü ile yüksek tasarruf oranlarına ulaşıldı. Eğitime 60’lı yıllardan itibaren öncelik verildi. Özel sektör, devletin hazırladığı kalkınma planlarına bağlı kaldı. Altya­pı yatırımlarının tamamlanmasından sonra modern teknoloji sektörlerine yatırım yapılması teşvik edildi. Sanayi­nin teknolojik yoğunluğu sürekli olarak yükseltildi. Tekstil ve gemi inşaatından sonra 90’lı yıllarda ağır sanayi ve oto­motive öncelik verildi. Yeni yüzyılın başlaması ile ileri elektronik dalında önemli yatırımlar yapıldı. Asya Kap­lanları deyimi dört ülkeyi de ağır bir şekilde etkileyen 1997 Krizi’nden sonra kullanılmasa da bu ülkelerdeki ekono­milerin büyüme oranları, diğer gelişen ülkelerdeki oranların altına düşmedi.