Atıl Kapasite

(Idle capacity) Var olan üretim gü­cünün belli koşullar altında kullanıl­mayan kısmıdır. İktisadi birimler ön­görülmüş bir kapasite ile kurulurlar, ancak bu kapasiteler üretim faaliyetleri sırasında kullanılamayabilir. Talebin yetersiz olması ya da arzı kısıtlayan çeşitli nedenlerin bulunması iktisadi birimlerin tam kapasite ile çalışmasını engellemektedir