Atmosferik

(Atmospherics) Perakendeci mağazalar­da mimari, tasarım, yerleşim, dekoras­yon, ses ve ışık düzeni, erişilebilirlik, ısı ve gürültü gibi satışları etkileyen faktör­lerin bütününü ifade eden bir terimdir.