Az Gelişmiş Ülkeler

(Underdeveloped countries) Gelişen veya gelişmekte olan ülkeler için 1950 ve 1980 arasında yaygın olarak kullanı­lan terimdir. Bu terim, henüz gelişme­miş ülkelerin hep gelişmemiş kalacağı izlenimini verdiği için 1980’den sonra kullanılmamıştır.