B Tipi Antrepo

(Type B warehouse) Kullanıcının antrepo bildirimini düzenlediği ve konulan eşya­dan da sorumlu olduğu antrepo türüdür.