B Tipi Yatırım Fonu

(Type B mutual funds) Portföy içinde hisse senedi içermesi zorunlu olmayan fonu tanımlar.