Baç Vergisi

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönem­lerinde transit geçiş yapan gemilerden ve kervanlardan alınan vergidir.