Bağ-Kur

1972 yılında esnaf ve sanatkârlar ile di­ğer bağımsız çalışanları kapsamına al­mak üzere kurulan sosyal güvenlik ku­ruluşudur. Bağ-Kur 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınmıştır.