Bağımlılık Teorileri

(Dependency theories) Emperya­lizmin çevre ekonomilerini aktif bir biçimde geri bıraktığını ve kalkınma­larını engellediğini vurgulayan teori­lerdir. Bu teorileri savunanlar arasın­da Paul A. Baran, Andre Gunder Frank, Samir Amin ve Immanuel Wallerstein de vardır.