Bağımsız Yatırım

(Autonomous investment) Girişimcile­rin ve kamunun, tüketim hacminde ya da ulusal gelirdeki değişikliklerin etki­sinde kalmadan yaptıkları yatırım har­camalarını belirten bir kavramdır. Basit makroekonomik denge modelinde yatı­rım harcamaları milli gelirdeki değişim­den bağımsız olarak ele alınmaktadır. Yatırım ile milli gelir ara­sında fonksiyonel bir ilişki olsa bile bu ilişkiyi gösteren yatırım fonksiyonunun yine bağımsız bir bölümü bulunabilir. Girişimciler, ulusal gelir ne olursa olsun, belirli bir yatırım harcaması yapabilirler.