Bağlama

(Tying) Satıcı konumundaki bir işlet­menin bir ürünün satışını, alıcının ayrı bir ürünü de alması koşuluna bağlama­sıdır. Bu şekilde yapılan satışa, bağlı satış (tied selling) denir. Bağlama an­laşmalarında alıcı tarafından esas olarak talep edilen birinci ürüne “bağlayıcı veya bağlayan ürün”, bu ürünle birlikte alımı zorunlu kılınan ikinci ürüne “bağ­lanan ya da bağlı ürün” denmektedir.