Bağlı Kredi

(Tied credit) Bir tür koşullu kredidir. Bu kredide krediyi veren ülke veya ku­rum, krediyi alanın kendisinden mal ve hizmet satın alınması şartını koyar.